Home » Publicaties

Categorieën

Archieven

Recente reacties

Publicaties

Boeken en artikelen

• ‘Verenigingen in de dorpssamenleving‘ in: Het Peperhuis. Jaarboek 2019 (Enkhuizen: Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum 2019), pp. 18-25.

Met Marc Dierikx, Ambitie en turbulentie. Een geschiedenis van het luchtvaartonderwijs in Nederland (Utrecht: Matrijs 2019).

• ‘Zuiderzeevissers en Zuiderzeewet’ in: Tagrijn (2016), nr. 3, pp. 20-27.

• Holambra. Os primeiros anos difíceis de um pedacinho da Holanda no Brasil (online publicatie 2016)

• ‘Holambra. De moeizame beginjaren van een stukje Nederland in Brazilië (Nijmegen: Valkhof Pers, 2016), 368 p. ISBN 978-90-5625-458-2.

• Real Allies? The Netherlands and Germany on qualified majority voting in the European Communities, 1957-1986’ (concept).

Digitale Bronnenuitgave ‘Nederland en de Europese integratie, 1950-1986’ (2014)

Digitale editie Bronnenuitgave Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, 1949-1989. (2013)

• Met Marc Dierikx, Loes van Suijlekom, Fréderic Clavert, Elena Danescu and Marco Gabellini, Common Fate, Common Future. A Documentary History of Monetary and Financial Cooperation in Europe, 1947-1974 (Den Haag: Huygens ING, 2012), 255 p. ISBN 978-90-5216-180-8. [download]

‘”Ik vertrek”: Some Trends in Recent Emigration from the Netherlands’ in: J.E. Nyenhuis, S.M. Sinke and R.P. Swierenga (ed.), Across Borders. Dutch Migration to North America and Australia (Holland, Michigan: Van Raalte Press, 2010), pp. 245-251.

‘Main Topics of Dutch Development Policy, 1949-1989′ in; Marc Dierikx (ed.), Diplomacy and Development. Proceedings of the 10th International Congress of Editors of Diplomatic Documents (Den Haag: ING, 2010), pp. 49-56.

‘”Te veel brandweerman en te weinig architect”. Pierre Lardinois, lid van de Europese Commissie (1973-1977)’ in: G. Voerman, B. van den Braak en C. van Baalen (red.), De Nederlandse eurocommissarissen (Amsterdam: Boom 2010), 145-174.

• Met L.J.van Damme (red.), Voor de ontwikkeling van de Derde Wereld. Politici en ambtenaren over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1989 (Amsterdam: Boom 2009), 369 p. ISBN 978-90-850-6764-1. [Lees inleiding]

‘Missie in een nieuwe jas? De plaats van particuliere ontwikkelingsorganisaties in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking’ in: Transparant, Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici 20 (2009), no. 4, 14-19.

‘Anthonie Colijn (1870-1932). Boer, boerenvoorman, burgemeester’ in: P.E. Werkman en R.E. van der Woude (red.), Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging (Hilversum: Verloren 2009), 151-176.

‘Non-governmental organisations in the Netherlands. From private funding to governmental support’ in: H. Pharo and M. Pohle-Fraser (eds.), The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War, Vol. 1 (Oslo: Unipub, 2008), pp. 315-332.

• Met R.E. van der Woude, ‘”Door machtige organisatie alleen kunnen wij onze stem doen gelden”. Land- en tuinbouworganisaties in de Noordoostpolder, 1945-1995′ in: W. den Boer e.a. (red.), ‘Een machtig arbeidsveld’. De opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder (Gouda: Vereniging van Nederlandse Kerkgeschiedenis, 2008), pp. 185-207.

• Met R.E. van der Woude, ‘”Op nieuw land een nieuwe maatschappij”. Verzuiling bij de landbouworganisaties in Flevoland 1942-1995’ in: Geïnspireerde organisaties. Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, no. 7 (2007), pp. 45-69.

‘Welbegrepen eigenbelang of beginsel? Katholieke boerenbonden en hun coöperaties’ in: Niet voor het gewin. Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, no. 6 (2005), pp. 53-67.

‘“Geef ons nu maar subsidie en bemoei je er verder niet mee”. Overheidssubsidie voor ontwikkelingsactiviteiten van de missie’ in: Trajecta 13 (2004), pp. 147-162. Tevens verschenen in: Th. Clemens, P. Klep en L. Winkeler (red.) Moeizame moderniteit. Katholieke cultuur in transitie. Opstellen voor Jan Roes (1939-2003) (Nijmegen: Valkhof Pers, 2003), pp. 147-162.

• Met M.L.J. Dierikx e.a.: Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave, Deel 2: 1964-1967 (Den Haag 2003); Deel 3: 1967-1973 (Den Haag 2005); Deel 4: 1973-1977: (Den Haag 2005); Deel 5: 1977-1982 (Den Haag 2008); Deel 6: 1982-1989 (Den Haag 2009). [bronnenpublicatie]

‘Petrus Josephus Lardinois (1924-1987)’, ‘Addeke Hendrik Boerma (1912-1992)’, en ‘Herman Derk Louwes (1893-1960)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 6 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2008).

‘Farmers under pressure. Recent emigration of Dutch farmers’ in: Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift (Denemarken) (2002), nr. 1, p. 65-74.

• ‘Het boerenbedrijf in de verdrukking. Oorsprong en omvang van de recente emigratiebeweging onder Nederlandse boeren’ in: Spil (2002), nr. 181-182, p. 15-18.

• Met J.W. Elferink: `Post-War Migration from the Netherlands’, in: J. Klatter-Folmer, Dutch Overseas. Studies in maintenance and loss of Dutch as an immigrant language (Tilburg: Tilburg University Press, 1997), pp. 21-31.

Een aardse geschiedenis. De ABTB in dienst van boeren en tuinders, 1917-1997 (Nijmegen: Vakhof Pers, 1997), 338 p. ISBN 90-5625-018-3

Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, 1896-1996 (Nijmegen: Valkhof Pers, 1996), 327 p. ISBN 90-5625-004-3. Ook verschenen als proefschrift KU Nijmegen.

‘God, huisgezin en eigendom, De transformatie van de Nederlandsche Boerenbond van een christelijke naar een katholieke organisatie (1896-1920)’, in: Trajecta 3(1994), nr. 3, p. 233-251.

‘”Door federatieve aaneensluiting”. Ontstaan en ontwikkeling van de Nederlandsche Boerenbond gedurende de eerste vijfen-twintig jaren, 1896-1921’ in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 22 (1992), p. 7-29.

• Holambra. Geschiedenis van een Nederlandse toekomstdroom in de Braziliaanse werkelijkheid 1948-1988 (Nijmegen: Katholiek Documentatie Centrum, 1990), 211 p. ISBN 90-70504-32-4

Met kompas emigreren. Katholieken en het vraagstuk van de emigratie in Nederland (1946-1972), (Nijmegen/’s-Gravenhage: Katholiek Documentatie Centrum, Katholieke Emigratie Centrale, 1989), 159 p. ISBN 90-70504-28-6

• Redactie van: Illustere historici. Leven, werk en invloed van toonaangevende geschiedschrijvers (Nijmegen: Stichting Annales Noviomagenses, 1988).

Online Publicaties

Vic Langenhoff en de strijd tegen de kindermoord, Historiek.net, 3 mei 2022.

Politiek in het voetbalstadion, Historiek.net, 30 november 2021.

• Het ‘staatsrechtelijk monstrum’ van Haya van Someren-Downer, ru.nl/cpg, februari 2021.

Eerste Kamerlid Ad Kaland en zijn verzet tegen een minderheidsenquête, ru.nl/cpg, december 2020.

De fatale bergwandeling van oud-minister Oyens, Historiek.net, 12 juli 2018.

Alois Musil (1868-1944) – De Tsjechische “Lawrence of Arabia”, Historiek.net, 7 oktober 2016.

De replica van VOC-schip de Batavia, Historiek.net, 13 augustus 2016.

• ‘Geert Heijmeijer, de ‘founding father’ van Holambra’, Historiek.net, 7 juni 2016.

• ‘De Don Quichot van de Zuiderzeewerken: Eibert den Herder’, Historiek.net, 3 mei 2016.

• ‘Van Zuiderzee tot Flevoland (6): de Zuiderzeewet’, Historiek.net, 11 maart 2016.

• ‘Van Zuiderzee tot Flevoland (5): de Zuiderzeevissers’, Historiek.net, 1 maart 2016.

• ‘Geen paradijs. De Nederlandse emigratie naar Zuid-Amerika’, 1858-1940, Historiek.net, 23 februari 2016.

• ‘Geschiedenis van de Nederlandsche Boerenbond’, Historiek.net, 31 januari 2016.

• ‘Van Zuiderzee tot Flevoland (4): het oordeel der natie’, Historiek.net, 29 januari 2016.

• ‘Van Zuiderzee tot Flevoland (3): het onderzoek van de Zuiderzeevereeniging’, Historiek.net, 17 december 2015.

• ‘Van Zuiderzee tot Flevoland (2): “A national cry”’, Historiek.net, 26 november 2015.

• ‘Van Zuiderzee tot Flevoland (1): Van hersenschim tot serieus plan’, Historiek.net, 13 november 2015.

• ‘Wandelend Nederland begraaft oude strijdbijl’, Historiek.net, 25 februari 2015.

• ‘Documentaire over vergeten emigranten in Brazilië’, Historiek.net, 13 februari 2015.

• ‘Moet Europa een toontje lager zingen?’, Historiek.net, 16 februari 2013 en Historici.nl, 11 februari 2013.


Papers

Gobernar es poblar. State propaganda and state planning of migration from the Netherlands to Argentina and Brazil, 1822-1992, lezing op de conferentie “ENCUENTRO 2019, The Low Countries and Latin America from the 19th Century and Present. Interdisicplinary Perspectives on Shared Histories and Sources”, op het KADOC, Katholieke Universiteit Leuven, 9 april 2019.

‘Geen paradijs. De Nederlandse emigratie naar Zuid-Amerika, 1858-1940’, lezing tijdens Open Monumentendag op 13 september 2014 voor het Genootschap Amstelodanum in Amsterdam.

‘Een hel voor emigranten. De Zeeuwse emigratie naar Zuid-Amerika vóór 1940’, lezing tijdens de Viering 200 jaar Provincie Zeeland: Komen, gaan en terugkeren op 18 juli 2014 in Middelburg.

‘Margin notes, initials, pencils and paper. The making of Dutch foreign policy through writing comments on policy papers’, lezing op de 9e conferentie van de European Society for Textual Scholarship op 23 november 2012 in het Trippenhuis te Amsterdam.

• ‘Main Topics of Dutch Development Policy, 1949-1989′, lezing tijdens 10th International Congress of Editors of Diplomatic Documents op 16 oktober 2009 in Den Haag. Zie publicatie.

‘Stukjes Nederland in Brazilië. 150 jaar groepsmigratie tussen integratie en identiteit’, lezing gehouden tijdens studiedag van de Christelijke Emigratie Centrale op 24 april 2009 te Utrecht.

‘Een brug tussen Noord en Zuid. Nederland als gidsland in de internationale ontwikkelingssamenwerking, 1950-1985’, lezing voor Utrechtse Historische Studenten Kring op 9 mei 2007 in Utrecht.

• ‘Non-governmental organizations in the Netherlands: from private funding to governmental support, paper voor conferentie over internationale ontwikkelingssamenwerking te Kopenhagen, 28 en 29 april 2006. Zie publicatie.

• `Farmers’ land into hot water. Recent migration of Dutch Farmers”, paper voor conferentie over migratie te Tisvildeleje (Denemarken), 20 en 21 september 2001. Zie publicatie.

 

Recensies

Peter Bootsma, Pierre Lardinois. Een leven voor de landbouw (Boom; Amsterdam 2020) ISBN 9789024432028, 320 p, prijs: € 24,90. Recensie in Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021.

Jan Pronk, Suriname. Van wingewest tot natiestaat (LM Publishers; Volendam 2020), ISBN 9789460225161, 560 p., prijs: € 29,50. Recensie in Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020.

Chantal Bisschop, Meer dan boer alleen. Een geschiedenis van de landelijke gilden, 1950-1990 (Dissertatie KU Leuven 2012; Leuven: Leuven University Press, 2015, 401 blz., ISBN 978 94 6270 026 0). Recensie in BMGN – Low Countries Historical Review | Volume 132 (2017) | review 132

• Erwin H. Karel, Boeren tussen markt en maatschappij. Essays over de effecten van de modernisering van het boerenbestaan in Nederland (1945-2012) (Historia Agriculturae 44; Wageningen: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 2013, 216 pp., ISBN 978 90 367 6165 9). Recensie in BMGN – Low Countries Historical Review 129 no. 4 (2014) | review 94

• Daniël Broersma, Het groene front voorbij. De agrarische belangenbehartiging door LTO Nederland 1995-2005 (Historia Agriculturae 43; Groningen, Wageningen: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 2010, 184 pp., ISBN 978 90 367 4644 1). Recensie in: BMGN – The Low Countries Historical Review 127 no. 4 (2012), review 88.

• Piet van Cruyningen, Boeren aan de macht? Boerenemancipatie en machtsverhoudingen op het Gelderse platteland, 1880-1930 (Hilversum: Verloren, 2010, 327 p., € 30,-. ISBN 978 90 8704 2028). Recensie in: BMGN – The Low Countries Historical Review 127 no. 1 (2012), review 4.

• Enne Koops, De dynamiek van een emigratiecultuur. De emigratie van gereformeerden, hervormden en katholieken naar Noord-Amerika in vergelijkend perspectief (1947-1963). Hilversum: Verloren, 2010. Passage Reeks 36. 416 blz., € 39,-. ISBN 978-90-8704-155-7. Recensie op www.protestant.nl

• Johan den Hertog, Cort van der Linden (1846-1935). Minister-president in oorlogstijd. Een politieke biografie (Amsterdam: Boom, 2007, 901 blz., € 49,50, ISBN 978 90 8506 499 2); Henk van Osch, Jonkheer D.J. de Geer. De teloorgang van een minister-president (Amsterdam: Boom, 2007, 549 blz., € 35,-, ISBN 978 90 8506 421 3). Recensie in: Transparant jrg. 20, no. 4  (2009), pp. 31-32.

• Jan Bieleman, Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw, 1500-2000. Amsterdam: Boom, 2008. 672 pp., €39.00, hardback, ISBN 978-90-8506-540-1. Recensie in: Agricultural History 84, no. 1 (2010), pp. 120-121.

• Bert Woestenborghs, De grote volte. Geschiedenis van de landelijke rijverenigingen (Leuven: Davidsfonds, 2007, 199 blz., €29,95, ISBN 978 90 5826 503 6). Webrecensie bij: BMGN – The Low Countries Historical Review 124 no. 4 (2009).

• Gerard Thijs, Kleine luyden in ontwikkeling. De Vrije Universiteit en de Derde Wereld 1955-2005 (Historische reeks VU VII; Zoetermeer: Meinema, 2005, 362 blz., €27,50, ISBN 90 211 4086 1). Webrecensie bij: BMGN – The Low Countries Historical Review 122, no. 3. (2007).

• E.J. Krajenbrink, Het Landbouwschap. ‘Zelfgedragen verantwoordelijkheid’ in de land- en tuinbouw 1945-2001 (Dissertatie Groningen 2005, [Groningen/Den Haag]: NAHI/LTO, 2005, 464 blz., ISBN 90 367 2102 4). Recensie in: BMGN – The Low Countries Historical Review 122, no. 1 (2007), pp. 146-148.

• J. E. van Kamp, Dien Hoetink. ‘Bij benadering’. Biografie van een landbouw-juriste in crisis- en oorlogstijd (Dissertatie Wageningen 2005; Historia agriculturae XXXVI; Groningen,Wageningen: Nederlands agronomisch historisch instituut, 2005, 391 blz., ISBN 90 367 2195 4). Recensie in: BMGN – The Low Countries Historical Review 121, no. 3 (2006), pp. 568-570

• Margreet van der Burg, ‘Geen tweede boer’. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968 (Dissertatie Wageningen 2002, AAG Bijdragen XLI; Wageningen: Afdeling agrarische geschiedenis, Wageningen Universiteit, Hilversum: Verloren, 2002, 464 blz., ISBN 90 5808 593 7 (WU), ISBN 90 6550 693 4 (Verloren)). Recensie in: BMGN – The Low Countries Historical Review 119, no. 3 (2004), pp. 435-437.


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.